Zincirler

Dıştan Makaralı Zincirler

Dıştan Makaralı Zincirler

Zincirin yan tarafına montajı yapılmış makaralar sayesinde zincirin kızaklanması sağlanır. Uzun mesafelerde zincirin doğrusallığını sağlamak ve ortasından kızaklama yapılamadığı durumlarda kullanılır.